× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

10. fejezet

1, 2. Thóla helyreállít - Akhimélek halála után az Úr Thólát támasztotta, hogy ítélje Izraelt. Békés kormányzása boldog ellentéte volt a viharos eseményeknek, melyeken a nemzet előzőleg átlábolt. Nem az volt a föladata, hogy hadakat vezessen harcba s hogy győzelmeket vívjon ki Izrael ellenségein, mint az előző vezetőnek; hanem szorosabb egységet hozott létre a nép között és szilárdabb alapokra fektette a kormányt. Thóla helyreállította a rendet, a törvényt és az igazságszolgáltatást. {2BC 1005.2}   

A kevély és féltékenykedő Abimélekkel ellentétben Thóla fökívánsága nem az volt, hogy magának biztosítson állást és megtiszteltetést, hanem hogy a nép helyzetén javítson. Mély alázat embere lévén úgy érezte, hogy nem alkalmas nagyszerű tettek végzésére. Ennek ellenére is eltökélte, hogy hűségesen eleget tesz az Isten és a nép iránti kötelességének. Nagyra értékelte az istentisztelet előjogát, s a szenthely közelében választott lakhelyet, hogy gyakrabban vehessen részt az istentiszteleteken. (Idők jelei 1881 augusztus II) {2BC 1005.3}   

3-6. Jaír próbálta fönntartani Isten tiszteletét - (idézi) Thóla huszonhárom évig kormányozta Izraelt, majd Jaír lépett nyomába. Ő is félte az Urat, ő is törekedett fönntartani Isten tiszteletét a nép körében. A kormányzásban fiai segédkeztek neki. Törvényt téve utaztak helységről-helységre. {2BC 1005.4}   

Bizonyos fokig Jair uralkodásának későbbi szakaszán, nagyobb mértékben pedig halála után az izraeliták vissza-hanyatlottak a bálványimádásba. (Idők jelei 1881 augusztus 11) {2BC 1005.5}