× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

9. fejezet

Elvnek, nem világi meggondolásnak kell uralkodnia - Ha az izraeliták világos fogalmat őriztek volna meg a helyes és helytelenről, átláttak volna Abimélek téveszméjén és állításai igazságtalanságán. Észrevették volna irigységét és hogy az az alantas ösztön igazgatta, hogy testvérei romlására magát magasztalja föl. Ne bízzunk meg azokban, akiket elv helyett világi meggondolás vezet. Az ilyenek ki fogják forgatni az igazságot, el fogják rejteni a tényeket, s úgy csavarják el mások szavait, hogy mást jelentsenek, mint amit a szóló szándékozott. Hízelgő szavakat használnak, közben az áspisok mérge rejtőzik nyelvük alatt. Akik nem keresik lelkiismeretes buzgalommal Isten irányítását, azokat sima szavaikkal és ármányos tetteikkel félrevezetik, (idők jelei 1881 augusztus 4) {2BC 1005.1}