× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

1-3. A szelíd felelet lecsendesíti a haragot - Gedeon szelíd és megfontolt felelete lecsendesítette Efraim törzsének haragját, úgyhogy békén tértek vissza otthonaikba. Ma a világon levő bajnak jelentős része azokból a gonosz vonásokból fakad, melyek Efraim férfiait indították. Mennyi rosszat el lehetne kerülni, ha minden igaztalanul megvádolt vagy gáncsolt ember Gedeon szelíd, magáról megfeledkező szellemét tanúsítaná. (Advent szemle és szombat hírnök 1881 július 21) {2BC 1004.3}   

24-27. A Sátán készteti Gedeont, hogy rossz útra vezesse - Az ördög sosem alszik. Gyűlöli Istent s folyvást a lettek helytelen ösvényére csalogat. Az Úr seregeinek jelentős győzelme után a hatalmas ellenfél különös erővel mesterkedett. Világosság angyalának öltözve törekedett lerombolni Isten munkáját. Olyan gondolatokat sugallt Gedeonnak, melyek rossz útra térítették Izraelt. (Advent szemle és szombat hírnök 1881 július 28) {2BC 1004.4}   

A vezetők félrevezethetnek - Akik a legmagasabb helyen állnak, rossz útra vezethetnek. Különösen, ha úgy érzik, nem fenyeget veszély A legbölcsebb is eltéved; a legerősebb is elfárad. A túlzott óvatosság ugyanolyan veszedelmes lehet, mint a túlzott önbizalom. A botlás nélküli előrehaladáshoz bizonyosnak kell lennünk, hogy mindenható kéz fog fönntartani minket, s hogy az Úr végtelen szánalmat tanúsít irántunk, ha elesünk. Egyedül Isten tudja meghallani minden időben segélykiáltásunkat. {2BC 1004.5}   

Komoly gondolat, hogy. ha akár egyetlen őrt is eltávolítunk a lelkiismeret mellől', ha egyetlen nemes elhatározást nem valósítunk meg. egyetlen rossz szokás formálásának nem csupán a magunk romlása lehet a következménye, hanem a bennünk bízóké is. Egyedüli biztonságunk, ha arra haladunk, amerre a Mester lábnyoma vezet, ha abban bízunk fönntartás nélkül, aki így szól: kövess engem. Legyen állandó imánk: Őrizd meg lépésemet a te ösvényeden, ó Uram, hogy meg ne csússzon a lábam. (Idők jelei 1881 július 28) {2BC 1004.6}