× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

4. Vérrel kell meghinteni az áldozatot - Minden Istennek hozott áldozattal el kell ismernünk az' egyedüli nagy ajándékot; egyedül ez teheti Istennek kedvessé szolgálatunkat. Mikor Ábel fölajánlotta a nyáj elsőszülötteit, nem csupán a föld áldásai adományozójának ismerte el Istent, hanem a megváltó adományozójának is. Ábel ajándéka a legkitűnőbb volt, amit hozni tudott; mert azt hozta, amire az Úr igényt tartott. Kain csupán a föld termékét hozta, s az Úr nem fogadta el áldozatát. Kain áldozata nem fejezett ki Krisztusba vetett hitet. Minden áldozatunkat az elfedezés, engesztelés vérével kell meghintenünk. Mint Isten Fia megvásárolt tulajdonainak, az Úrnak kell adnunk egyéni életünket. (Advent szemle és szombat hírnök 1896 november 24) {1BC 1086.6}   

(1Mózes 2:17) Helyettes ideiglenes elfogadása -A bukott ember a bűne következtében nem léphetett közvetlen Isten elé kéréseivel, hiszen az isteni törvény megszegése áthághatatlan akadályt gördített a szent Isten és a törvényszegő ember közé. Isten ezért olyan tervet hozott létre, hogy a halálos ítélet helyettesre legyen áthárítva. A megváltás tervében elengedhetetlen a vér kiontása, mivel az ember bűne következtében valakinek meg kell halnia Az áldozati állat Krisztus előképe volt. Az embernek a leölt áldozatban kellett fölismerni Isten szavának ideiglenes beteljesedését: „Bizony meghalsz." (Megváltás vagy Krisztus megkísértése 19.oldal.) {1BC 1086.7}   

6. Isten megjegyez minden cselekedetet - Az Úr látta Kain haragját, látta, hogy elborul az arca. így derül ki, hogy az Úr milyen pontosan fölfigyel minden tettre, minden célra és szándékra, még az arckifejezésre is. Az arckifejezés, bárha az ember egyetlen szót sem szól, kifejezi annak visszautasítását, hogy Isten útját és akaratát kövesse. ...Méltán megkérdezheti az Úr, mikor nem követed lázongó szíved indulatait, s mikor visszatart, hogy szentségtelen, gonosz akaratodat cselekedjed: Mért haragszol? Miért borult el arcod? Ilyen jelenségek elárulják, hogy mivel nem követhetik a Sátán mesterkedéseit és fondorlatait, ezért haragszanak és csak a Káinhoz hasonló lelkületet tudják kimutatni. (1897, 77. kézirat.) {1BC 1086.8}   

8. Elkerülhetetlen a viszály - Nem állhatott fönn egyetértés a két testvér között, ezért elkerülhetetlen volt a viszály. Ábel nem engedhetett Káinnak anélkül, hogy Isten kifejezett parancsolatai iránti engedetlenséggel ne vált volna bűnössé. (1897, 16. levél.) {1BC 1086.9}   

Káint kétely és őrület tölti be - Sátán a hitetlenség, zúgolódás, lázadás atyja Kétséggel és eszeveszett haraggal töltötte el Káint ártatlan öccse és Isten iránt, mivel az Úr visszautasította áldozatát, Ábelét viszont elfogadta. Eszeveszett haragjában megölte öccsét. (Advent szemle és szombat hírnök 1874 március 3) {1BC 1087.1}   

15. Kain bélyege - Isten minden emberre kiszabta föladatát; s ha bárki hátat fordít az Isten áltai rábízott kötelességnek, hogy a Sátán munkáját végezze, hogy megfertőzze testét és mást is bűnre vezessen, az ilyen cselekedete átkozott, ezért a Kain bélyegét helyezik rá. Áldozatának veszte Istenhez kiált, mint Ábel vére kiáltott. (Ugyanott, 1894 március 6.) {1BC 1087.2}   

Bárki, legyen az, lelkipásztor vagy egyháztag, aki kényszeríteni vagy ellenőrizni akarja a másik ember értelmét, a Sátán eszközévé válik, hogy az ő munkáját végezze, és a mennyei mindenség szemében Kain bélyegét viseli. (1911, 29. kézirat) {1BC 1087.3}   

25. Séth nemesebb alkatú volt, mint Kain, vagy Ábel - Séth nemesebb alkatú volt, mint Kain vagy Ábel, s jobban hasonlított Ádámra, mint bármely más fia. Séth leszármazottai elkülönültek Kain gonosz leszármazottaitól. Ápolták az Isten akaratának ismeretét, miközben Kain istentelen utódai nem tisztelték Istent, sem szent parancsolatait.(3Lelki ajándékok 60. oldal) {1BC 1087.4}