× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

1.Tanulmányozzuk Mózes ötödik könyvét - A mai embereknek gondosan tanulmányozniuk kellene Mózes ötödik könyvét. Ez a könyv tartalmazza Mózes izraelitáknak adott utasításait. A törvény ismétlése is itt található... {1BC 1117.5}   

Izraelben gyakran el kellett ismételniük Isten törvényét. A törvényt a nép figyelmének homlokterében kellett tartani. Mindenkor magasztalniuk és tisztelniük kellett azt. A szülők kötelessége volt fölolvasni gyermekeiknek a törvényt. Sort sor után, elvet elv után kellett megtanítatni velük. Ünnepek alkalmával az egész nép füle hallatára kellett fölolvasniuk a törvényt. {1BC 1117.6}   

Izrael jóléte a törvény iránti engedelmességtől függött. Ha engedelmesek, életet fog hozni számukra, ha engedetlenek, halált. (Advent szemle és szombat hírnök 1903 december 31.) {1BC 1117.7}   

(2Mózes 1:1) Tanulmányozzuk többet Mózes ötödik és második könyvét - Nem tartjuk eléggé fontosnak Mózes ötödik és második könyvét. Pedig ez a két könyv tartalmazza Isten bánásmódját. Isten kivitte népét a szolgaságból és a pusztán át vezette be őket az ígéret földjére. (1903, 11. kézirat) {1BC 1117.8}   

6-10. Izrael láthatatlan vezére látható eszközön át kormányzott - A menny Ura, Istene a vezérünk. Olyan vezér ő, akit biztonságosan követnünk lehet; hiszen sohasem követ el hibát. Tiszteljük Istent és az ő Fiát, Jézus Krisztust, akin keresztül a világgal érintkezik. Az Atya Krisztus által közölte Mózessel az Izrael gyermekeinek szánt utasításokat. Krisztus szabadította ki őket az egyiptomi rabszolgaságból. A nép látható vezére Mózes és Áron volt. Láthatatlan vezérünk Mózessel közölte az utasításokat, hogy adja tovább a népnek. {1BC 1117.9}   

Ha Izrael engedelmeskedett volna a Mózes által kapott utasításoknak, a pusztában egyetlen izraelita sem esett volna áldozatul betegségnek vagy halálnak. Mert hiszen biztonságos vezető alatt álltak. Krisztus ígéretet tett, hogy biztonságban elvezérli őket az ígéret földére, ha követik irányítását. Ez a roppant sokaság, több mint egy millió ember, közvetlen Krisztus kormányzása alatt állt. Ők voltak Krisztus családja s Krisztus minden egyesüket szívén hordozta. (1903, 144.kézirat) {1BC 1118.1}