× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

22. fejezet

1-6. Bálám felemásan gondolkodott - Amikor Bálák üzenetet küldött Bálámhoz, Bálám felemásan gondolkodott. Arra törekedett, hogy az áhított jutalom kedvéért kivívja az Úr ellenségeinek jóindulatát. Ugyanakkor Isten tárnokának vallotta magát. A pogány nemzetek hiedelemben éltek, hogy átkot lehet mondani, mely kihat az egyénekre, sót egész nemzetekre is. (4 Lelki ajándékok 45) {1BC 1116.5}   

15-17. Bálám bűne a másé kívánása volt - Komoly figyelmeztetés ez Isten mai népe számára, hogy egyetlen keresztényieden vonást se tűrjön meg szívében. A bűn, melyet melengetünk, szokásossá válik, majd az ismétlés által megerősödve hamarosan uralkodó hatással van ránk, maga alá tiporva nemes erőinket. Bálám nagyon is szerette a gonoszság jutalmát. A másé kívánása bűnének, melyet Isten a bálványimádással egyenrangúnak jelentett ki, Bálám nem állt ellen, nem győzte le. A Sátán egyetlen jellemhibán keresztül - mely megrontotta jellemét és béressé tette őt - teljesen eluralkodott rajta. Bár Istent nevezte mesterének; mégsem öt szolgálta, mégsem Isten cselekedeteit cselekedte. (Idők jelei 1880 november 18) {1BC 1116.6}