× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

16. fejezet

1-50. Vezetés elleni lázadás - Ezek az izraeliták zúgolódtak és lázították a népet, hogy az ő oldalukra álljanak. Még miután Isten kinyújtotta kezét, miután a föld elnyelte a gonoszt cselekvőket s a nép rémülten sátrába menekült, lázadásukból ekkor sem gyógyultak ki. Elidegenedésük mélysége az Úr büntetése alatt lett nyilvánvaló. A Kóré, Dátán, Abirám és társainak elpusztítása utáni reggelen a nép Mózes és Áron elé jött, mondván: "Megöltétek az Úr népét." Az Isten szolgái elleni ezen hamis vádért további ezrek haltak meg, mert bűn, fölfuvalkodás és vakmerő gonoszság éít bennük. (1893,12/a levél) {1BC 1114.2}   

(1 Sámuel 15:23) A lázadás tanulsága - Kérdésessé teszem, vajon gyógyítható-e a valódi lázadás? Tanulmányozzátok az Ősatyák és látnokok (idegen nyelven Pátriárkák és próféták) kötetében Kóré, Dátán és Abirám lázadását. Ez a lázadás széleskörű volt, két embernél több vett részt benne. (A szerző két korabeli férfire hivatkozik, aki lázadást kezdeményezett egy területen.) A gyülekezet kétszázötven fejedelme, híres-neves férfiak vezették. Nevezzük nevén a lázadást, a hitehagyást is a maga nevén s akkor gondoljuk meg, hogy Isten ősi népének tapasztalatát visszataszító vonásaival együtt hűségesen lejegyezték, hogy belekerüljön a történelembe. Az író kijelenti: "Ezeket e mi tanulságunkra jegyezték fel, akikhez a világ vége elérkezett." S ha azok, akik az igazság ismeretével rendelkeznek, olyan messzire elkerültek vezetőjüktől, hogy a hitehagyás nagyvezérét teszik meg, őt nevezik "Krisztus a mi igazságosságunkénak, az azért van, mert nem süllyesztették az aknát mélyen az igazság bányájába. A nemes ércet nem tudjak megkülönböztetni a salaktól.... {1BC 1114.3}   

Az Úr engedte, hogy ez az ügy kifejlődjék, hogy rámutasson, milyen könnyen félre lehet vezetni népét, mikor mások szavára támaszkodnak, ahelyett, hogy maguk kutatnák az írásokat, mint a nemes béraiak tették, hogy lássák, úgy vannak-e ezek a dolgok.... {1BC 1114.4}   

Már a levegőben, amit beszívunk, lázadás és hitehagyás lappang. Miránk is hatni fog ez, hacsak hit által Krisztusra nem rögzítjük tehetetlen lelkünket. Ha ma az emberek ilyen könnyen félrevezethetek, hogyan állnak majd helyt mikor a Sátán Krisztust személyesíti meg és csodatetteket művel. Ki az, akit nem fognak megingatni ámításai?... Krisztusnak fogja mondani magát, mikor pedig csupán a Sátán személyesíti meg Krisztust, s cselekszi látszólag a Krisztus cselekedeteit? Mi fogja visszatartani Isten népét, hogy szövetségüket a hamis Krisztusoknak adják? "Ne kövessétek őket." {1BC 1114.5}   

Világosan meg kell értenünk a tanításokat. Az igazság tanítására elfogadott férfiaknak lehorgonyozottnak kell lenniük; akkor a hajójuk ellene áll a viharnak, orkánnak, mivel szilárdan tart a horgonyuk. Az ámítás egyre növekedni fog, s nekünk valódi nevén kell neveznünk a lázadást. A teljes fegyverzetet magunkra öltötten kell állnunk Testvéreim, nem csupán emberrel kell kiállnotok, hanem fejedelemségekkel és hatalmasságokkal. Nem test és vér ellen van tusakodásunk. Olvassátok el figyelmesen Efézus 6:18-at. (1897, 1. levél) {1BC 1114.6}   

Krisztus nem azért jött el világunkra, hogy a Sátánt segítse lázadás szitásában, hanem hogy leverje a lázadást. Bárhol is kezdenek lázadásba, titokban, sötétben fognak ügyködni, mivel nem fordulnak, amint Krisztus megparancsolta, azokhoz, akik ellen panaszuk van, hanem akár Sátán, elviszik hazugságaik, ellenségeskedéseik, aljas gyanúsításaik és ördögi félremagyarázásaik tömegét az emberekhez, mint Sátán vitte az alatta szolgáló angyaltársaihoz, hogy hamis beállításokkal nyerje meg rokonszenvüket. (1897, 156.1evél) {1BC 1115.1}   

1-3 Fejedelmeket is belevonják a lázadásba - Ezek az izraeliták eltökélték, hogy ellene szegülnek minden bizonyítéknak, mely helytelennek nyilvánítaná őket, és így tovább haladtak az elidegenedés ösvényén, mígcsak sokakat maguk után nem vontak, hogy csalatkozzanak hozzájuk. Kik voltak ezek az emberek? Nem a gyöngék, nem a tudatlanok, nem a fölvilágosulatlanok A lázadásban kétszázötven fejedelem, híres-neves ember vett részt, akiket mindenki ismert a gyülekezetben. (1892, 20. levél) {1BC 1115.2}   

3. Mózest a haladás akadályozásával vádolják - Azzal vádolták Mózest, miatta nem mentek be az ígéret földjére. Azt mondták, hogy nem Isten bánik így velük. Nem Isten mondta, hogy a pusztában kell elhullaniuk. Ők aztán nem hiszik el, hogy Isten szólt volna így; hanem Mózes rendelte el, Mózes intézi így, hogy sohse vigye be őket Kánaán földjére. (4Lelki ajándékok 30.oldal) {1BC 1115.3}   

Koré áltatta magát - Kóré addig táplálta irigykedését, féltékenykedését és lázadását, mígcsak el nem ámította magát, mígcsak valóban azt nem gondolta, hogy a gyülekezet igaz emberekből állt és Mózes kényúrként viselkedik, folyton azt emlegetve, hogy a szentté kell válniuk, mikor semmi szükség erre, hiszen máris szentek voltak, (ugyanott 31.oldal) {1BC 1115.4}   

19. A nép is ámította magát - A nép azt gondolta, hogy ha Kóré vezetné őket, ha ő bátorítaná őket s emlegetné igaz cselekedeteiket, ahelyett, hogy bukásaikra emlékeztetné őket, akkor igen békés, kellemes vándorlásban lenne részük. Úgy vélték, hogy Kóré nem ide-oda vezetné őket a pusztában, hanem bevinné őket az ígéret földjére. Azt mondták, hogy Mózes jelentette ki, hogy nem mehetnek be a földre, hogy az Úr nem mondott ilyet. Kóré önhitten az egész gyülekezetet Mózes és Áron ellen gyűjtötte össze a gyülekezet sátorának ajtajához. (Ugyan-ott) {1BC 1115.5}