× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

13. fejezet

30. Bátorság fait által - Kálebet hite tette bátorrá. Hite óvta meg őt az emberektől való félelemtől. Hitéből fakadó erővel kelt merészen és rendületlenül a helyes védelmére. Ugyanarra a hatalomra - a mennyei seregek verhetetlen parancsnokára - való támaszkodással a kereszt minden katonája erőt és bátorságot meríthet, hogy legyőzze a leküzdhetetlennek látszó akadályokat. (Advent szemle és szombat hírnök 1912 május 30) {1BC 1113.5}   

(Zakariás 4:6) Ma is Kálebekre van szükség - Munkánk különböző szakaszain nagy szükség volt, s ma is nagy szükség van Kálebekre. Ma is teljesen megbízható emberekre van szükségünk, akik mindenben követik az Úr útját. Akik nem hallgatnak mikor szólniuk kellene, akik tántoríthatatlanul hűségesek az elvhez, akiknek nem a hatásvadász szereplés a céljuk, hanem alázatosan járnak Istennel. Türelmes, szeretetteljes, megnyerő, előzékeny emberekre, akik megértik, hogy az ima tudománya a hit gyakorlása, és olyan cselekedetek végzése, melyek Isten dicsőségét növelik s népének javát szolgálják... Jézust követni megköveteli a teljes szívből való megtérést, s a megtérés minden napon való megismétlését. (1899, 39. levél) {1BC 1113.6}