× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

19. fejezet

3. Tanulmányozni kell az ősi utasításokat - A Mózesnek ősi Izrael számára adott utasításokat Isten mai népének tanulmányoznia kell és engedelmeskednie is az utasításoknak, melyeket az Úr adott, éles és merev körvonalaikkal együtt (1903, 259. levél) {1BC 1103.4}   

Mózes és Isten titkos megbeszélésen - Mózest, az izraeliták látható vezetőjét, a magasságos Isten befogadta tanácsaiba. A nép bizonyítékot nyert, hogy Mózes valóban beszélt Istennel, tőle kapta a nekik továbbított utasításokat. (Ugyanott) {1BC 1103.5}   

3-8. Isten szövetsége a menedékünk - Az a szövetség legyen menedékünk és védelmünk, melyet Isten a Sinainál kötött népével. Az Úr így szólt Mózeshez: {1BC 1103.6}   

„Ezt mondd Jákob házanépének és ezt add tudtára az Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. Most azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. {1BC 1103.7}   

Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Elment azért Mózes és egybehívta a nép véneit és eleikbe adta mindazokat a beszédeket, melyeket parancsok neki az Úr. {1BC 1103.8}   

És az egész nép egy akarattal felelt: Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvitte Mózes az Úrnak a nép beszédét." {1BC 1103.9}   

Ez a szövetség ma is ugyanúgy érvényes, mint amikor az Úr az ősi Izrael népével megkötötte. (Szombat-iskolái tanító, 1904,március) {1BC 1103.10}   

7-8. (idézi) (Ézsaiás 56:5) A szövetség megtartásának ígérete - Isten népének ezt az Ígéretet kell tennie ezen utolsó napokban. Isten akkor fogad el, ha hűen eleget tesznek az Izraellel kötött szövetség pontjainak. Isten mindenkit szövetségébe foglal, aki engedelmeskedni akar neki. Mindannak szól az Ígéret, aki igazságot és ítéletet cselekszik, megtartóztatja kezét bármi gonoszság elkövetésétől. „Adok nekik házamban és falaimon belül helyet, és olyan nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név; örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész." (Szemle és hírnök, 1904, június 23.) {1BC 1103.11}   

9. A felhő dicsősége Krisztustól áradt - A felhő, mely Izraelt vezette, a szentsátor fölött állt. A felhőből áradó dicsfény Jézus Krisztustól származott, aki a dicsfényből szók Mózeshez, amint régen az égő bokorból is szólt. Isten jelenlétének fényességét beburkolta a felhő homálya, melyet hajlékául választott, hogy az emberek el bírják viselni; hogy a felhőre tekintsenek, mintegy lássák azt, aki láthatatlan. Ez volt Isten módszere, hogy meg tudja közelíteni az embert. (1901,126. kézirat) {1BC 1103.12}