× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

11. fejezet

1.8. Mózes bátran lépett ismét fáraó elé - A fáraó tilalma dacára Mózes üzenetet hozott Istentől a lázadó királyhoz. Ezért habozás nélkül, bátran a király elé lép, hogy elmondja az Úr üzenetét... {1BC 1101.2}   

Amint Mózes közölte a királlyal a következő csapást, mely sújtani fogja őket, s amely rettenetesebb lesz bárminél, ami eddig meglátogatta Egyiptomot; mely arra készteti majd a király nagyhatalmú tanácsadóit, hogy leboruljanak előtte, az izraelitákat pedig kérleljék, hogy távozzanak az országból, a király fölöttébb megharagudott. Dühe nem ismert határt, amiért nem tudta megfélemlíteni Mózest, nem tudta elérni, hogy reszkessen királyi hatalma előtt. Mert Mózes hatalmasabb karra támaszkodott támogatásért, mint bármelyik földi uralkodó. (Ugyanott, 221,222.) {1BC 1101.3}