× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

14. fejezet

18-20. Melkisédek Krisztus képviselője - Isten soha sem hagyta magát tanúk nélkül a földön. Egyidőben Melkisédek képviselte az Úr Jézust, hogy kinyilatkoztassa az ég igazságát és folyamatossá tegye az Isten törvényét. (1905, 190.1evél.) {1BC 1092.8}   

Krisztus szólt Melkisédeken, a magasságos Isten papján át. Melkisédek nem Krisztus volt, hanem ő volt a világban Isten hangja, az Atya képviselője. Az összes elmúlt nemzedékeken át Krisztus szólt népéhez; Krisztus vezette őket és volt mindenkor a világ világossága. Mikor Isten Ábrahámot választotta igazsága képviselőjének, elvitte őt hazájából, távol rokonai körétől és elkülönítette. Képmására kívánta alakítani őt és térve szerint tanítani. (Advent szemle és szombat hírnök 1890 február 18) {1BC 1093.1}   

20. (1Mózes 28:22; 3Mózes 27:30) A tizedfizetés Ábrahámig vezethető vissza - A tized rendszere Mózes előtti időkre nyúlik vissza. Isten mindenkor elvárta az emberektől, hogy ajándékokat adjanak vallásos célokra, mielőtt pontos rendszert adott volna Mózesnek. Isten követelményeinek eleget téve ajándékaikban kellett kifejezésre juttatni, hogy nagyra becsülik könyörületességeit és áldásait. Az egymást követő nemzedékek tovább folytatták ezt. Ezt követte Ábrahám is, aki tizedet adott Melkisédeknek, a magasságos Isten papjának. Ugyanaz az elv élt Jób idején.(Idők jelei 1875 április 29) {1BC 1093.2}