× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

11. fejezet

2-9. Az emberek újrakezdik az ellenségeskedést Mihelyt a föld újra benépesedett, az emberek újrakezdték. Istennel szembeni ellenségeskedésüket. Átadták ellenséges érzületeiket utódaiknak, mintha az emberek félrevezetésének művészete és fogásai, valamint ez a természetellenes háború szent hagyaték lenne. (1896, 4'. levél) {1BC 1091.8}   

3-7. Lázadásból született összefogás - Ez az összefogás Isten elleni lázadásból született. Sineár síkságának lakosai nem Isten dicsőségére, hanem a maguk naggyá tételére alapították meg országukat. Ha sikerrel jártak volna, erős hatalom tartottá volna kézben a gyeplőt, eltörölve az igazságosságot és új vallást vezetve be. A világ megromlott lehanyatlott volna. A vallásnak hamis eszmékkel való elegyítése bezárta volna az ajtót a béke, boldogság és biztonság előtt. Ezek a téves elméletek, ha megvalósították és tökéletesítették volna, eltereltek volna az Isten utasításai iránti hűségről. Isten törvényét semmibe vették, el is felejtették volna. Az első nagy lázadó ihlette elszánt emberek ezzel ellene szegültek a terveikbe és gonosz útjukba való barmi beleavatkozásnak. Az isteni elvek helyébe önző szívüknek megfelelő törvényeket állítottak volna, hogy meg tudják valósítani terveiket. (Advent szemle és szombat hírnök 1903 december 10) {1BC 1092.1}