ELŐSZÓ

AMIKOR 1886-BAN SZÁMOS, AFRIKÁBAN ÉLŐ SZOMBAT-TARTÓ ADVENTISTA ELKÜLDTE BATTLE CREEK-BE, A GENERÁL KONFERENCIA RÉSZÉRE FELHÍVÁSUKAT, AMELYET „MACEDONIAI HÍVÁS”-NAK NEVEZHETÜNK ILYEN FORMÁBAN KAPTAK VÁLASZT: A KÖVETKEZŐ ÉVBEN EGY CSAPAT INDULT EL AMERIKÁBÓL CAPE TOWN (FOKVÁROS) FELÉ. ENNEK TAGJAI VOLTAK D. A. ROBINSON, C. L. BOYD ÉS E KÉT FÉRFI FELESÉGEI. KÉT KÖNYVEVANGÉLISTA: GEORGE BURLEIGH ÉS R. S. ANTHONY; VALAMINT EGY BIBLIAOKTATÓ, NÉV SZERINT CARRIE MACE KISASSZONY. {TSA 4.1}   

ÚTBAN AFRIKA FELÉ, NORVÉGIÁBAN, D. A. ROBINSON ÉS C. L. BOYD TESTVÉREK TALÁLKOZTAK ELLEN WHITE-AL, AKI ELUTAZOTT AMERIKÁBÓL, HOGY EURÓPÁBAN IDŐZZÖN (1885-1887). MIVEL NAGYON ÉRDEKELTE AZ AFRIKAI MISSZIÓ, EZÉRT TANÁCSOKAT ÍRT LEVELEK FORMÁJÁBAN, AMIT NEKIK ÁTADOTT, AMIKOR AFRIKÁBA TARTÓ ÚTJUKON. {TSA 4.2}   

WHITE ASSZONYNAK AZ AFRIKAI MISSZIÓ MEGNYITÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÉRDEKELŐDÉSE EZZEL NEM ÉRT VÉGET. 1889-BEN, AMIKOR S. N. HASKELL 5 HÓNAPRA AFRIKÁBA UTAZOTT AZ OTTANI MUNKA MIATT, HOGY TALÁLKOZÓKAT ÉS TANÁCSADÁST TARTSON, LEVELEKET KAPOTT ELLEN WHITE-TÓL, MELYEKBEN A MISSZIÓVAL KAPCSOLATOS EGYES SZEMPONTOKRÓL SZÓL, ÉS AZOKNAK AD TANÁCSOT, AKIK EBBEN VEZETŐ SZEREPET KAPTAK. {TSA 4.3}   

A. T. ROBINSON-T 1891-BEN AFRIKÁBA KÜLDTÉK ÉS AMINT AZ OTT FOLYÓ MUNKÁT ÁTVETTE, SOK TENNIVALÓJA AKADT AZ OTT FELÁLLÍTANDÓ SZERVEZET KIALAKÍTÁSÁBAN. AZ ELLEN WHITE-TÓL KAPOTT JÓTANÁCSOK NEKI IS SZÓLTAK. {TSA 4.4}   

AZ AFRIKAI MISSZIÓVAL KAPCSOLATOSAN ÉS  ELLEN WHITE LEVELEZÉSÉBEN NAGYON KIEMELKEDŐ SZEREPET JÁTSZIK EGY DÉL-AFRIKAI CSALÁD, A WESSEL-ÉK, AKIK JELENTŐS ANYAGI FORRÁSOKHOZ JUTOTTAK. KÉT HÍVŐ KÖZÜL EREDETILEG PIETER WESSELS VOLT AZ EGYIK, AKI 1886-BAN SEGÍTSÉGET KÉRT ÉS ÍRT A GENERÁLKONFERENCIÁNAK. AZ EZT KÖVETŐ ÉVEKBEN AZ EGÉSZ CSALÁD NAGY ÉRDEKLŐDÉST KELTETT ELLEN WHITE LELKÉBEN, AKI LELKIGONDOZTA ŐKET, FOGLALKOZOTT SZEMÉLYES GONDJAIKKAL ÉS TANÁCSOLTA ŐKET, HOGYAN HASZNÁLJÁK HELYESEN ANYAGI ESZKÖZEIKET A MŰ ÉPÍTÉSÉRE. {TSA 4.5}   

MAGA ELLEN WHITE SOHA NEM LÁTOGATOTT SZEMÉLYESN DÉL-AFRIKÁBA, AZONBAN RENDSZERES LEVELEZÉST FOLYTATOTT AZ OTTANI VEZETŐKKEL ÉS A MISSZIÓ TAGJAIVAL AUSZTRÁLIAI TARTÓZKODÁSA SORÁN 1891 ÉS 1900 KÖZÖTT. E GYŰJTEMÉNYBEN TÖBB, ÁLTALA ÍRT LEVELET TALÁLUNK, AMELYEKET A WESSELS CSALÁD TAGJAINAK CÍMZETT. E LEVELEK AZ 1890-TÓL 1908-IG TARTÓ IDŐSZAKOT FEDIK LE, MELY UTÓBBI, A HALÁLA ELŐTT 7 ÉVVEL VOLT. {TSA 5.1}   

ÖSSZEFOGLALVA MEGÁLLAPÍTHATJUK, HOGY AZ ELLEN WHITE LEVELEK ÉS DOKUMENTUM-ANYAGOK AZ AFRIKAI VONATKOZÁSÚ, OTTANI MISSZIÓBAN DOLGOZÓ VEZETŐKNEK ÉS HÍVŐKNEK SZÓLÓ TANÁCSOKBÓL ÁLLNAK ÉS FŐLEG A WESSELS CSALÁD TAGJAINAK SZÓLNAK. KÖZTÜK TALÁLUNK SZEMÉLYEKNEK SZÓLÓKAT, MELYEKBŐL EGYESEK NAGYON SZEMÉLYESEK ÉS KONKRÉT HELYZETEKRE VONATKOZNAK. TALÁLHATÓK ITT MÉG ÉSZREVÉTELEK, AMELYEK MÓDSZERTANI HIBÁKRA MUTATNAK. VANNAK BENNÜK BUZDÍTÁSOK ÉS INTÉSEK, A MUNKÁRA VONATKOZÓ, ALAPELVEKKEL KAPCSOLATOS MEGFOGALMAZÁSOK, ÉS SOK OLDALNYI MÉLYENSZÁNTÓ ÚTMUTATÁS. {TSA 5.2}   

AZ ELLEN WHITE ÍRÁSAIT GONDOZÓ HAGYATÉK EBBEN A GYŰJTEMÉNYBEN PRÓBÁLTA EGYBESZERKESZTENI AZ EZZEL KAPCSOLATOS ÍRÁSOKAT, AMELYEK JÓ ÚTMUTATÁSUL ÉS IHLETÉSÜL SZOLGÁLTAK AZ AFRIKAI MUNKÁHOZ. BELEFOGLALTUNK OLYAN KÜLÖNLEGES TÉMAKÖRÖKET IS, AMELYEK BIZONYÍTJÁK, HOGY ELLEN WHITE MENNYIRE A SZÍVÉN VISELTE ÉS AKTÍVAN TÖRŐDÖTT AZ AFRIKAI MISSZIÓVAL ÉS TEHERKÉNT HORDOZTA AZ ADVENT ÜZENET E FÖLDRÉSZEN FOLYÓ GYORS ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT TERJEDÉSÉT. {TSA 5.3}   

ELLEN G. WHITE ÍRÁSAIT GONDOZÓ HAGYATÉK {TSA 5}   

WASHINGTON, D. C. {TSA 5}   

1974 AUGUSZTUSA {TSA 5}