Az Úr Szombatja

Mikor 1846-ban Massachusett államban New Bedfordot meglátogattam, Bates József testvérrel ismerkedtem meg. Már kezdetben elfogadta az advent hitet és buzgó munkása volt a műnek. Egy nemes, előzékeny, jóságos keresztényt ismertem meg benne, ki oly gyengéden bánt velem, mintha saját gyermeke lennék. {LS 95.1}   

Mikor először hallott beszélni engem, nagy érdeklődéssel figyelt. Miután befejeztem beszédemet, felállt és így szólt: "Én egy hitetlen Tamás vagyok. Nem hiszek látomásokban. Ha azonban elhinném, hogy a testvérnő ma esti bizonysága tényleg Isten szava volna hozzánk, én volnék a föld legboldogabb embere." Mélyen megrendültem. Azt hiszem a beszélő őszinte, de megmagyarázhatatlanok előttem azon csodálatos dolgok, melyeket elbeszélt. {LS 95.2}   

Bates testvér a hét hetedik napján nyugodott és felhívta figyelmünket, hogy ez az igazi nyugalomnap. Nem éreztem ennek fontosságát, s úgy véltem, hogy téved, mikor e negyedik parancsolatot fölébe helyezi a másik kilencnek. {LS 95.3}   

Azonban az Úr látomást adott nékem a mennyei szentélyről. Isten temploma a mennyben kinyílt és láttam Isten ládáját a kegyelmi trónnal. A láda mindkét oldalán egy kerub állott, ki szárnyait a szekrény fölé terjesztette szét. Arcuk egymás felé volt irányítva, s a szekrényre néztek alá. Ezek, mind kísérő angyalom, a mennyei seregeket képviselik, kik Isten törvényét, melyet Isten a saját ujjával írt, ünnepélyes hódolattal szemlélik. {LS 95.4}   

Jézus felemelte a láda tetejét és én a kőtáblákat pillantottam meg, melyekre a tíz parancsolat volt írva. Csodálkoztam, mikor az isteni rendeletek közepén a negyedik parancsolatot szelíd fénysugárral láttam körülvéve. Az angyal mondta: "Ez az egyetlen a tíz közül, mely menny és föld élő Istenét kinyilatkoztatja." {LS 95.5}   

Mikor az Úr megvetette a föld alapjait, tette le a szombat alapját is. Láttam, hogy ha a nyugalomnapot megtartották volna, sosem lett volna hitetlen, vagy bálványimádó a földön. A szombatünneplés megőrizte volna a földet a bálványimádástól. {LS 96.1}   

A negyedik parancsolat lábbal taposták és ezért felszólít, hogy részt pótoljuk és hogy a szent szombatot hirdessük. A bűn embere, ki Isten fölé emelte magát és merészelte megváltoztatni az időt és a törvényt, a nyugalomnapot s hetedik napról a hét első napjára helyezte át. E tettével rést ütött Isten törvényén. Mielőtt Isten nagy napja megérkezik, egy üzenetet hirdetnek majd, mely az embereket figyelmezteti, hogy Isten félretolt parancsának engedelmeskedjenek. Szóval és példával kell az embereket a törvényen ütött résre figyelmeztetni. {LS 96.2}   

Láttam, hogy Ésaiás 58, 13-14-ben lefektetett ígéretek azokra vonatkoznak, kik az igazi nyugalomnap visszaállításáért tevékenykednek. {LS 96.3}   

Láttam, hogy a harmadik angyal, ki Isten parancsolatait és a Jézus hitét hirdeti, azokat ábrázolja, kik az üzenetet elfogadják és a világot figyelmeztetik, hogy Isten törvényét, mint a szemük fényét őrizzék. Ezen intő üzenek következtében sokan fogják majd az Úr nyugalomnapját elfogadni. {LS 96.4}