Emlékünnepély Richmondban

A Pacific uniókonferencia és californiai konferencia hivatalnokainak kérésére Richmondban egy emlékünnepélyt tartottak és pedig az elmshaveni temetési ünnepélyre következő napon. {LS 456.1}   

{LS 456.2}   

E. E. Andross a pacific unió elnöke vezette az ünnepélyt, segítői C. W, Fransworth az unió alelnöke, J.N. Loughborugh az adventmozgalom egy tiszteletre méltó úttörője és A. O. Fait a "Sings of the Times" szerkesztője voltak. {LS 456.3}   

A megnyitó ének, a Sweet be the rest és S. W. Fransworth testvér bibliai versének feldolgozása előkészítette a jelenlevők lelkét, Loughborugh testvér elmondott imájának lelkületére. Az ima végén azt mondta, hogy noha szomorúság és próbák érnek bennünket és a mű több munkása testi erő hiányában kénytelen letenni a fegyvert, mégis Isten szándékát keresztül viszik. Mikor az Üdvözítőt a sírba tették, tanítványai azt hitték, hogy földi műve véget ért, azonban kereszthalála a valóságban éppen a mű élete volt, melyet pártfogolt. {LS 456.4}   

M. C. Wilcox testvérnek, a Pacific Press kiadóvállalttól gondosan kidolgozott életrajzi vázlatát egy kollégája A. O. Fait olvasta fel, mert Wilcox testvér keleten volt. {LS 457.1}   

{LS 457.2}   

{LS 457.3}   

{LS 457.4}   

{LS 458.1}   

{LS 458.2}   

{LS 458.3}   

{LS 458.4}   

{LS 458.5}   

{LS 459.1}   

{LS 459.2}   

{LS 459.3}   

{LS 460.1}   

{LS 460.2}   

{LS 460.3}   

{LS 460.4}   

{LS 461.1}   

{LS 461.2}   

Egy ének éneklésével és az összegyűltek E. W. Fransworth testvér által előbocsátása után a richmondi emlékünnepély véget ért. {LS 461.3}