Államról államra

Nagyon vágyódtam, hogy a californiai tábor-összejöveteleken részt vegyek, azonban sürgető hívások érkeztek, hogy a keleti tábor-összejöveteleket látogassam meg. Ahogy nékem a keleti állapotokat leírták tudtam, hogy bizonyságot kell tennem, különösen testvéreinknek az új angliai konferencián és így nem maradhattam tovább Californiában. {LS 235.1}   

1878 júl. 28-án Emma L. White sógornőm és Edit Donaldson kíséretében Oaklandból keletre utaztam. Útközben vasárnap Sacramentóban beszéltem nagy figyelmes hallgatóság előtt. Az Úr adott erőt, hogy szavából beszéljek hozzájuk. Hétfőn ismét vonatra ültünk és Renoig /Nevada/ utaztunk, hol kedden este előadást tartottam. {LS 235.2}   

COLORÁBÓBAN

Mikor Denverből Wallings Mille-be ebbe a csendes hegyi tartózkodási helyre utaztunk, hol férjem a nyári hónapokat töltötte, leszálltunk Boulder Cityben, hol örömmel láttunk sátrakat, melyben Cornell testvérünk több összejövetelt tartott. Csendes menedékre találtunk Dartl testvérnő otthonában. A sátort mértékletességi összejövetelek tartására adták kölcsön és csak meghívásra beszéltem a zsúfolt sátorban figyelmes hallgatóság előtt. {LS 235.3}   

Hétfőn augusztus 8-án férjemmel találkoztam, egészségi állapota sokkal jobb volt. Vidáman munkálkodott, amiért Istennek hálát adtam. {LS 235.4}   

Edson fiunk kivételével, az egész családunk együtt volt itt a hegyekben. Férjem és gyermekeim azt hitték, hogy tekintve nagy kimerültségemet - az Oregon tábor-összejövetel óta állandóan dolgoztam - megpihenek, azonban éreztem, hogy a keleti tábor-összejöveteleken részt kell vennem, különösen a Massachusetsben tartandón. {LS 235.5}   

Haskell testvértől levelet kaptunk, melyben mindkettőnket sürgősen meghívott, hogy vegyünk részt a tábor-összejövetelen, és ha férjem nem tudna jönni, úgy ha csak lehetséges jöjjek én. Felolvastam a levelet férjemnek és miután egy pár pillanatig hallgatott így szólt: "Ilona, neked az új angliai tábor-összejövetelen részt kell venned." {LS 236.1}   

Másnap Donaldson Edittel becsomagoltunk bőröndjeinket. Másnap két órakor hajnalban holdfényben elindultunk a vonathoz és fél hétkor Black Hawkben felszálltunk a vonatra. Az utazás a nagy hőség miatt nem volt kellemes. {LS 236.2}   

Mikor Battle Creekbe megérkeztünk, meghallottuk, hogy vasárnap este a kollégium udvarán felállított nagy sátorban kell beszélnünk. A sátor teljesen megtelt és én komolyan beszéltem az összegyűlt néphez. {LS 236.3}   

Battle Creekben csak rövid ideig tartózkodtam és azután Mary Smith Abbey testvérnő és E. W. Farnsworth testvér kíséretében tovább utaztunk keletre. {LS 236.4}   

AZ ÚJ ANGLIAI KONFERENCIÁN

Mikor Bostonba érkeztünk, Wood és Haskell testvérekkel találkoztunk, kik elkísértek bennünket. Ballard Balbe az összejövetel helyére. Ott régi barátaink oly szívélyesen fogadtak, hogy egész megnyugodtunk. Ezen az összejövetelen sokat kellett munkálkodnunk. Utolsó tábor-összejövetelünk óta új gyülekezetek alakultak. Drága lelkek fogadták el az igazságot és ezeket kellett vezetni a gyakorlati kereszténység mélyebb és alaposabb ismeretébe. {LS 236.5}   

Egy alkalommal az igazi megszentelődésről beszéltem, amely nem egyéb, mint az én naponkénti meghalása és az Isten akarata szerinti élet. Mialatt Oregonban időztem, láttam, hogy egyes új gyülekezetek Új Angliában, az úgynevezett szentség romboló befolyása miatt, nagy-nagy veszélyben vannak. Egyeseket az a tan elhitet majd, mialatt mások, kik hiterő befolyását ismerik, felismerve a veszélyt, amelyben forogtak, elvetik a tant. Pál megszentelődése egy állandó harc volt önmagával. Ezt mondta: "Naponta meghalok." I. Kor. 15, 31. Akarata és vágyai naponként ellenszegültek kötelességének és Isten akaratának. Ahelyett, hogy érzéseit követte volna, Isten akaratát cselekedte. Bármely kellemetlen és fájdalmas is volt ez természetének. {LS 237.1}   

Felhívtuk azokat, kik keresztelkedni szeretnének és azok, kik először tartják a szombatot, hogy jöjjenek előre. 25-en engedelmeskedtek a felhívásnak. Szép bizonyságot tettek és mielőtt a tábor-összejövetel befejeződött 22-én megkeresztelkedtek. {LS 237.2}   

Örültünk, hogy régi barátainkat, kiknek ismeretségét harminc évvel előbb élveztük, munkálkodni látjuk. A nagyra becsült Hastings testvérünk épp úgy szerette most az igazságot, mint régen. Örültünk, hogy találkoztunk Temple testvérnővel, Collins testvérnővel Dartmouthból és a Wilkinson testvérekkel, kik a harmadik angyali üzenettel kapcsolatban első munkáinknál házuknál megvendégeltek. {LS 237.3}   

ÖSSZEJÖVETEL MAINE-BEN

Ballard Bale-t kedd reggel, szeptember 3-án elhagytuk, hogy maine-i tábor-összejövetelekre menjünk. Rövid ideig Morton testvér otthonának nyugalmát élveztük, ki Portland közelében lakott. ő és kedves felesége nagyon kellemessé tették számunkra az ott tartózkodást. Szombat előtt már ott voltunk Maine táborhelyen és örültünk, hogy a mű egyes kipróbált barátjával találkozhatunk. Mindig vannak, kiket a kötelesség helyén találunk, akár süt a nap, akár vihar van. Vannak napfény keresztények. Ha minden jól megy, és érzéseiknek kellemes, akkor komolyak és buzgók, ha azonban felhőkkel és kellemetlen dolgokkal találják magukat szembe, nincs mondani és cselekedni valójuk. Isten áldása a tevékenykedő munkásokon nyugszik, mialatt azok, kik nem tesznek semmit, nem nyerik el azt az összejövetelt, amit elnyerhettek volna. Az Úr segített hűségesen fáradozó szolgáinak, hogy a hitpontokat és az igazság gyakorlati tárgyait előadják. {LS 237.4}   

BATTLE CREEKBEN

A generálkonferencia Battle Creekben 1878 október 2-től 14-ig tartott. Több, mint negyven prédikátor volt jelen. Mindnyájan örültünk, hogy találkoztunk itt Andrew és Boudeau testvérekkel Európából és Lougboriugh testvérrel Californiából. Ezen az összejövetelen Európa, California, Texas, Alabama, Virginia, Dakota, Colorado és az összes északi állam Maine-től Nebraska-ig terjedő művünk képviselete volt. {LS 238.1}   

Örültem, hogy kedves férjem munkájához csatlakozhattam. Az összejövetel alatt erőm állandóan gyarapodott. {LS 238.2}   

Szerdán az összejövetel második hetében többen közülünk imában egyesültünk egy testvérnőért, ki levertségben szenvedett. Mikor imádkoztunk, nagy áldás szállt rám. Az Urat egész közel éreztem. Látomásban Isten dicsősége elragadott és sok dolgot mutattak be nekem. {LS 238.3}   

Ünnepélyes hatalom és mély érdek fűződött ezekhez az összejövetelekhez. Isten Lelke több kiadóhivatali munkásunkat felébresztette. Ezen világos intelligens bizonyságot tettek. Hitetlennek ébredtek fel és Immánuel zászlója alá álltak. Ez az összejövetel döntő győzelem volt. Befejeződése előtt 112 keresztelkedett. {LS 238.4}   

TÁBOR-ÖSSZEJÖVETEL KANSASBAN

White Emma sógornőm kíséretében október 23-ám Battle Creekből a kansasi tábor-összejövetelre utaztam. Topszkában kiszálltunk a vonatról és egy magánkocsin tizenkét mérföldet utaztunk Richlandba, az összejövetel helyére. A sátortábor egy berekben volt. Késő ősz volt, és kellő előkészületeket tettek a hideg időre számítva. Minden sátorban sátor volt. {LS 239.1}   

Szombat reggel havazni kezdett, azonban egyetlen összejövetelt sem halasztottak el. Kb. három centiméternyi hó esett és a levegő dermesztően hideg volt. Asszonyok kis gyermekekkel tolongtak a kályhák körül. Felemelő érzés volt ily körülmények között százötven embert látni az összejövetelen. Egyesek kétszáz mérföldet tettek meg kocsin. Mindnyájan éhezték az élet kenyerét s szomjúhozták az éltető vizet. {LS 239.2}   

Haskell testvér beszélt péntek délután és este. Szombat reggel én intéztem bátorító szavakat az egybegyűltekhez, kik nagy fáradalmakat éltek át, hogy az összejöveteleken részt vegyenek. Azt mondtam nekik, hogy mind barátságtalanabb az időjárás, annál nagyobb szükségünk van Isten jelenlétének napsugarára. Ez az élet a legjobb esetben csak a keresztény tel és a zord téli viharok - csalódások, veszteségek, fájdalom és kín - ami sorsunk, de reményünk előre tekint a keresztény nyárra, mikor éghajlatot cserélünk a hideg szeleket és a heves viharokat magunk mögött hagyjuk és azokba a lakhelyekbe vitettük, melyeket Jézus az őt szeretőknek készített. {LS 239.3}   

Kedd reggel befejeződött az összejövetel és mi Shermanba /Kansas/ mentünk, hol egy másik tábor-összejövetelt rendeztek. Ez érdekes és hasznos összejövetel volt, noha csak kétszáz testvérünk volt jelen. A szórványok összejövetele volt ez. Egyesek Dél-Kansasból, Arkansasból, Kentuckyból, Missouriból, Nebraskából és Tenesseből voltak itt. Ezen az összejövetelen csatlakozott hozzám férjem is Hasskell testvérrel és leányunkkal /Texas/ utaztunk. {LS 240.1}   

LÁTOGATÁS TEXASBAN

Csütörtökön Grand Frairiebe Mc. Deakman testvér otthonába mentünk. Itt találkoztunk leányunk szüleivel, fivérével és nőtestvérével, kik egy láz következtében, mely az államokban az elmúlt nyáron uralkodott, közel voltak a halálhoz. Örültünk, hogy ennek a szorongatott családnak, kik az elmúlt években szükségükben oly gazdagon támogattak, segítségére lehetünk. Egészségi állapotuk valamivel jobb volt, mikor elhagytuk őket, hogy november 12-19 között tartandó Pláno tábor-összejöveteleken részt vegyünk. Örömmel találkoztunk itt Kilgore testvérrel és feleségével és boldogok voltunk, hogy a testvérek nagy és intelligens csapatát láthattuk a tábor-összejövetelen. Bizonyságomat sehol sem fogadták készségesebben és szívesebben, mint ezek az emberek. Művünk Texasban ebben a nagy államban mélyen érdekelt. {LS 240.2}