További tervek

Mikor 1874-ben Californiában voltam, álmot láttam, melyben a sajtót, mint a mű szolgálatában a hármas angyali üzenettel kapcsolatban használt eszközt szemlélhettem. {LS 208.1}   

Azt álmodtam, hogy C. testvér Californiában tanácskozott és a legjobb tervekkel fektették le a nyári munkát illetőleg. Egyesek úgy látták jónak, ha a nagy városokat elkerülve, kisebb helyeken munkálkodjanak. Férjem komolyan ajánlotta, hogy terveinket és erőfeszítéseinket szélesebb körben végezzük, mert ez üzenetünk jellegének jobban meg fog felelni. {LS 208.2}   

Ezután egy fiatal férfi jött az összegyűltekhez, kit már gyakran láttam, látomásaimban. Nagy érdeklődéssel hallgatta a beszédeket és azután meggondoltan és parancsoló biztonsággal így szólt: {LS 208.3}   

"A városok és falvak az Úr szőlőjének része. Ezeknek meg kell hallani az intő üzenetet. Az igazság ellensége kétségbe esetten erőlködik, hogy a népét Isten igazsága helyett tévedésekbe vigye. Mindenütt vessetek a vizek mellé. {LS 208.4}   

Lehet, hogy nem fogjátok mindjárt munkátok eredményét látni, de ez ne csüggesszen el titeket. Krisztus legyen a példaképetek. Néki is sok hallgatója volt, de kevés követője. Noé a vízözön előtt százhúsz évig prédikált az embereknek, mégis a nagy embertömegből, mely korábban a földön élt, csak nyolc személy menekült meg." {LS 208.5}   

A követ folytatta: "Néktek nagyon korlátozott mértékeitek vannak a mostani kor számára adott műről. Ti úgy igyekeztek terveiteket elkészíteni, hogy az egész művet karotokkal át tudjátok ölelni. Szélesítsétek ki látókörötöket. Világosotokat ne rejtsétek véka, vagy az ágy alá, hanem tegyétek gyertyatartóba, hogy mindenkinek világítson, kik a házban vannak. A ti házatok a világ..." {LS 208.6}   

Az igazságosságot és az igazságot a negyedik paranccsal kapcsolatban világosan kell az emberek szeme elé tárni. "Ti vagytok az én tanúim." Az üzenet nagy hatalommal el fog terjedni a világ minden részén, Oregonban, Európában, Ausztráliában, a szigetvilágban, minden nemzet, nyelv és nép között. őrizzétek meg az igazságot. Az egész világot bejárja majd. Sok ország vár nagyobb világosságra, mely az Úrtól jön, és a ti hitetek korlátozott és nagyon csekély. A műről való fogalmatoknak jelentősen tágulni kell. Oakland, San Francisco, Sackramento, Woodland és az Egyesült Államok nagy városainak meg kell hallani az üzenetet. Menjetek előre, Isten erőteljesen fog munkálkodni, ha ti alázatos lélekkel fogtok előtte járni. Lehetetlenségekről beszélni hitetlenség. Istennél minden Lehetséges. Isten törvényeivel szembeni tartózásunk világossága állítsa döntés elé a világot. {LS 209.1}   

Utolsó látomásomban megmutattatott nekem, hogy reánk a Californiában megkezdett művünk kiterjesztésénél a megerősítésénél még nagy munka vár. Láttam, hogy Californiában, megkezdett művünk kiterjesztésénél a megerősítésnél még nagy munka vár. Láttam, hogy Californiában, Ausztráliában, Oregonban és más területeken kiterjedt missziómunkát kell végeznünk, mely népünk elképzelését és terveit messze felülmúlja. Láttam, hogy mi a jelen időben nem haladunk oly gyorsan a munkával, mint ahogy az isteni előrelátás az utakat megnyitja előttünk. Láttam, hogy a jelenvaló igazság Californiában nagy hatalomra tehetne szert, ha az üzenetben hívők nem adnának helyet az ellenségnek hitetlenségükkel és önzésükkel, hanem erőfeszítéseiket egy célra összpontosítanák, ti. a jelenvaló igazság művének felépítésére. {LS 209.2}   

Láttam, hogy a pacifista sivatagban egy lapot fogunk kiadni. Egy gyógyintézetet fogunk ott alapítani és egy kiadóhivatalt szervezni. {LS 210.1}   

Az idő rövid és így mind azok, kik hisznek az üzenetben, vállalják el azt az ünnepélyes felelőséget, hogy önzetlen munkások lesznek, vagy cselekedetekben ne helyezkedjetek szembe azokkal, kik Isten művének érdekeit igyekeznek lőre vinni. Testvéreinknek korlátolt fogalmai vannak. Csak keveset remélnek. Kishitűek. {LS 210.2}   

A pacifista sivatagban elterjesztett folyóiratunk majd erőt és befolyást fog adni üzenetünknek. A világosság, amit Isten nekünk adott, csak akkor használ a világnak, he eléje tárjuk azt. Azt mondom nektek, hogy látókörünket tágítani kell. Mi azt látjuk ami közel van, de a távolit nem látjuk. {LS 210.3}