December 13. - AZ ÖRÖKÖSÖK

A menny csodálatos valósága {ML 351}   

„Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” (Máté evangéliuma 25,34) {ML 351.1}   

A megváltottak serege a szent város előtt áll. Jézus kitárja a gyöngykapukat, s bevonul a nép, amely megőrizte az igazságot. Az üdvözültek láthatják Isten Paradicsomát, Ádám otthonát, eredeti szépségében. Meghallják a hangot, amely gyönyörűségesebb minden zenénél, melyet halandó fül valaha is hallott: Küzdelmetek véget ért! „Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” {ML 351.2}   

Most teljesedik be Megváltónk imája: „Akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok.” (János evangéliuma 17,12) Krisztus örömmel mutatja be az Atyának azokat, akiket vérén vásárolt meg: „Itt vagyok én és a gyermekek, akiket nekem adtál.” (Zsidókhoz írt levél 2,13) A megváltó szeretet csodája! Milyen dicsőséges óra lesz az, amikor a végtelen Atya megváltottaira tekintve meglátja bennük az Ő képmását. A bűn által okozott viszály eltűnt, átka megszűnt, és az emberi újra összhangba került az istenivel. (Bizonyságtételek, IV., 354. o.) {ML 351.3}   

A megváltottakat üdvözölik abban az otthonban, amelyet Jézus elkészített számukra. (...) Találkoznak azokkal, akik legyőzték Sátánt, és az isteni kegyelem által tökéletes jellemet fejlesztettek. Minden bűnös hajlamot, minden tökéletlenséget, ami itt a földön bántja őket, eltávolított Krisztus vére, és a dicsőség rendkívüli fénye ragyog rájuk. Erkölcsi szépségük, jellemük tökéletessége felülmúlja a külső ragyogást. Hiba nélkül állnak a királyi trón előtt, osztozva az angyalok méltóságában és kiváltságaiban. (Krisztushoz vezető lépések, 131–132. o.) {ML 351.4}