Június 25. - NE SZÓLJ OLYAT, AMI MEGSEBEZ!

A lelki békesség öröme {ML 180}   

„Aki akarja szeretni az életet és jó napokat látni, tartóztassa meg magát a gonosztól, és ajkát, hogy ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet és kövesse azt.” (Péter apostol I. levele 3,10–11) {ML 180.1}   

Ha mindig őrizkednénk attól, hogy álnokul szóljunk, mennyi szenvedést, lealacsonyodást és nyomorúságot elkerülhetnénk! Ha nem szólnánk semmi olyat, ami megsebez és megszomorít – kivéve a bűn szükséges megdorgálását, hogy ne hozzunk gyalázatot Istenre –, elkerülhető volna a sok félreértés, keserűség és gyötrelem. Ha bátorító szavakat mondanánk, az Istenben való hit és reménység szavait, milyen sok világosságot áraszthatnánk mások útjára! A megváltás terve, ahogyan a Szentírás elénk tárja, olyan utat nyit meg, amelyen az ember elérheti a boldogságot, meghosszabbíthatja életét ezen a földön. Örvendhet a menny kegyelmének, és elnyerheti az örök életet. {ML 180.2}   

Sokan panaszkodnak a Gondviselésre a kényelmetlenségek és kellemetlenségek miatt, amiket elszenvednek, pedig ezek a saját helytelen eljárásaik következményei. Úgy érzik, hogy Isten méltatlanul bánik velük, holott egyedül saját maguk felelősek azért a rosszért, amit el kell szenvedniük. A mi jó és irgalmas mennyei Atyánk olyan törvényeket alkotott, amelyek megtartása elősegíti fizikai, szellemi és erkölcsi egészségünket. {ML 180.3}   

Isten szeretné, ha saját akaratunkat alárendelnénk az Ő akaratának, azonban nem kívánja, hogy bármit feladjunk, ami a javunkat szolgálná. Senki nem lehet boldog, aki életét önző kedvteléseire áldozza. Az Isten iránti engedelmesség a leghelyesebb út, amelyen haladhatunk, mert békességhez, megelégedéshez és boldogsághoz vezet. {ML 180.4}   

Ha valódi kapcsolatban lennénk Istennel azáltal, hogy hallgatnánk Igéje tanácsaira, megszámlálhatatlan veszedelmet elkerülhetnénk, s olyan megelégedést és békességet éreznénk, amely életünket örömteljessé tenné, nem teherré. (Review and Herald, 1883. október 16.) {ML 180.5}