Zárszó

"Egészség-intézményeink, kiadóink és iskoláink, legyenek egyre jobban az adott isteni minta szerint igazgatva. Mikor Krisztust ismerik el munkaerőnk fejének, intézményeink egyre alaposabban meg lesznek tisztítva minden közönséges, világi gyakorlattól. … Krisztus, mint a főfáradozó, isteni rend szerint fogja alakítani a jellemeket. S a tanítók és tanulók megértve, hogy a menny felsőbb iskoláira készülnek, sok mindent félretesznek, amit most szükségesnek vélnek. Krisztus módszereit fogják fölmagasztalni és követni."

(Spalding- és Magan-gyűjtemény, Kiadatlan Bizonyságtételek (2003) - Iskoláink célja c. fej.)

"Minden Isten által alapított iskolában követni fogják, mint soha még, a Biblia tanítását. Tanulóinkat bibliamunkássá kell nevelnünk, s a Biblia tanítói csodálatos munkát végezhetnek el, ha a nagy tanítótól tanulnak… Legyen iskoláink célja, hogy a legjobb tanítást és nevelést nyújtsuk a bibliamunkásoknak."

(Spalding- és Magan-gyűjtemény, Kiadatlan Bizonyságtételek (2003) - A biblia tanítása iskoláinkban c. fej.)