Jegyzetek

Bizonyságtételek a gyülekezeteknek III. kötet:

-Az iskolások fizikai munkája (158-160)

Bizonyságtételek a gyülekezeteknek IV. kötet (1992):

-A laza fegyelem veszedelmei (209)

-Tapasztalat és munkálkodások (273-274)

-Igehirdető minősítései (405-406)

-Főiskolánk (418-427)

-A szülők főiskola iránti kötelessége (428-429)

-Főiskolások (431-437)

Bizonyságtételek a gyülekezeteknek V. kötet (1987):

-A tábori összejövetelekhez (11-14)

-Főiskolánk (21-24)

-A Biblia, mint tankönyv (24-27)

-A főiskola célja (27-34)

-Fontos bizonyságtétel (59-61)

-Főiskolánk alkalmazottai (84-94)

-Oktalan házasságok (109-113)

-Meglopjuk Istent (153)

-Ifjú hittérítők (390-393)

-Egység és szeretet a gyülekezetben (477)

-Vigyázzunk testvéreinkre (482-483)

-Tanács az ifjúságnak (523-526)

-Battle Creek-i intézményeink, főiskolánk (555-556)

-Világi szempontok (561-562)

Bizonyságtételek a gyülekezeteknek VI. kötet:

-Munkások nevelése (134-136)

-Hittérítő tanítók (139)

-Iskola otthonok (168-169)

-Házi kötelességek (169-172)

-Keresztény nyájasság és udvariasság (172-174)

-Vallásgyakorlatok (174-175)

-Az egyházi iskolák pénzügyei (216-218)

Spalding- és Magan-gyűjtemény Kiadatlan Bizonyságtételek (2003):

-Elengedetlen műveltség (44-48)

-Iskolai tevékenységünk (48-51)

-Igazi nevelés (51-53)

-Tanuljunk a jelen és az örökkévalóság számára (87-89)

-Rövid iskoláztatást (89-90)

-Ésszerű tanítás (90-93)

-Milyen művelődést nyújtsanak iskoláink (128-130)

-A Biblia tanítása iskoláinkban (134-135)

-Iskoláink célja (397-398)

-Oklevelek kérdéséről (402-403)

Jézus élete (2004):

-Az élet világossága (401)

Boldog Otthon (2006):

-Otthoni képzés (76)

A főiskola a prófétaiskolák mintáján alapszik

Pátriárkák és próféták (kiskönyv):

-A prófétaiskolák

Előtted az élet:

-A próféta-iskolák

(A zárójelben található magyar oldalszámok a konkrét témánkhoz való előfordulást jelzik.)

Néhány témakör szerint

(Ellen G. White bizonyságtételei* alapján)

A Főiskola jelentősége:

4/419.425-427.432.

5/14.

Sp/398.

Világi mintától való óvás:

5/11.14.21.23.25-28.31.61.(84-85).110.562.

Sp/397.

Fő célja, minta:

6/139.175.

4/273-274.406.425.427.429.432.

5/11-12.21-22.25-26.29.31.60.94.(392-)393.477.482-483.

Sp.50.89.135.

Diákok:

6/172-174.

4/209.274.406.420-423.428-429.431-438.

5/11.24.60.84-86.88-89.91-92.109-110.112.

Sp/47.92.

Vallásgyakorlat, szabályok:

6/174-175.

4/209.419.422.425.427.429.431.434.

5/11.14.21.24.28.84.109-113.526.

Sp/46

Tankönyv, -terv, -tárgy:

4/406

5/21-22.24-27.60.525.

Sp/44-49.53.91-92.(130).134-135.

Tanítók, Tanárok:

6/134.168-169.175.

4/406.418-420-424.426-427.

5/11-12.22-23.28-31.33-34.(61).84-86.89.91-92.94.109.525-526.555.

Nevelés:

3/159.

6/135.168-169.172.

4/274.418.422.427.429.

5/11.23-24.26.28-29.31.33.60.89-90.109.522-523.525.

Sp/44.46-47.49.51.89-90.128.397-398.

Tudás megszerzése, Tanulás:

4/424-425.427.437.

5/11.21-22.24.32.60.109-110.390.392.523-524.

Sp/46-47.89-91.

Tandíjköltség:

6/217-218.

4/424.

5/22.555-556.

Sp/49.90-91.135.

Intézmény fenntartása, bér, tizedkérdés:

6/134-135.217.

4/428.

5/11.85-86.153-155.390-391.562.

Sp/135.

Időtartama:

3/159-160.

6/135-136.

5/22.27.60-61.

Sp/49.89-90.135.397.402-403

Munka:

3/159.

6/169-170.217-218.

4/425.

5/23.90.109.522-524.

Sp/44-45.87-88.(89).90-91.128-130.

(*EGW. Öt bizonyságtétele alapján: a magyar kiadások lapszáma szerint.)

- Bizonyságtételek a gyülekezeteknek III.

- Bizonyságtételek a gyülekezeteknek IV. (1992)

- Bizonyságtételek a gyülekezeteknek V. (1987)

- Bizonyságtételek a gyülekezeteknek VI.

- Spalding- és Magan-gyűjtemény Kiadatlan Bizonyságtételek (2003)