A Főiskola jelentősége

"Mikor Isten angyala közölte velem, hogy intézetet kell létrehozzunk a fiatalság nevelésére, láttam, hogy ez lesz az egyik leghathatósabb eszköz, amit Isten arra rendelt, hogy embereket mentsen meg."

"Bárcsak találnék rá szavakat, hogy ki tudjam fejezni főiskolánk fontosságát. Mindenki érezze át, hogy ez Isten egyik eszköze arra, hogy ismerté tegye magát az emberek közt. A tanítók nagyszerűbb munkát végezhetnek el, mint amivel eddig számoltak. Olyan tapasztalt emberek, akik szívükön viselik a dolgokat, elméket formálhatnak, jellemeket alakíthatnak. Isten félelmében bátorítaniuk és erősíteniük kell minden törekvést, hogy kifejlesszék a magasztosabb képességeket, mégha jókora tökéletlenség is éktelenkedik is rajta."

"Isten főiskolánkat rendelte eszközül, hogy olyan munkásokat képezzünk, akik miatt nem kell majd szégyenkeznie. A helyes műveléssel az ember olyan magasságot tud elérni, amit eddig még nem ért el. Több köztünk a rátermett ember, mint azt az átlag törvénye előírná. Ha fölhasználnánk a tehetségeinket, akkor húsz igehirdető lenne ma ott, ahol most csak egy van."

"Közölték velem, hogy Isten arra szánta főiskolánkat, hogy sok lelket nyerjenek meg."

"A tanárok és tanítók fontolják meg, hogy mik is lennének a legjobb eszközök ahhoz, hogy fönntartsuk főiskolánk különleges jellegét; mindenki becsülje nagyra az előjogokat, melyeknek örvendezünk, mivel ilyen iskolánk van; hűségesen támogassuk és óvjuk azt a rossz hírnév bármi leheletétől. Önzés lehűtheti a tanulók képességeit s a világi vonások uralkodó befolyássá válhatnak az egész iskola fölött. Ez az Isten nemtetszését váltaná ki az iskola ellen."

"A lelket megvidámító örömüzenet, hogy "Küszöbön az Úr eljövetele, legyetek készen!", ma sem kevésbé igaz, mint amikor először hallottuk. Isten népének és a megátalkodott, istentelen világnak is a jelenlegi és örök sorsa forog kockán. Valamennyien az ítélet előtt állunk."

"Egészség-intézményeink, kiadóink és iskoláink, legyenek egyre jobban az adott isteni minta szerint igazgatva. Mikor Krisztust ismerik el munkaerőnk fejének, intézményeink egyre alaposabban meg lesznek tisztítva minden közönséges, világi gyakorlattól. A külsőségesség és tettetés, a sok műsor, mely iskoláinkban volt, nem talál helyet, mikor a tanítók és tanulók Isten akaratát iparkodnak teljesíteni a földön, amint a mennyben is az történik. Krisztus, mint a főfáradozó, isteni rend szerint fogja alakítani a jellemeket. S a tanítók és tanulók megértve, hogy a menny felsőbb iskoláira készülnek, sok mindent félretesznek, amit most szükségesnek vélnek. Krisztus módszereit fogják fölmagasztalni és követni."