Az öltöztetés

„A vérkeringés középpontjától távol eső végtagoknak nagyobb védelemre van szükségük, mint a test egyéb részeinek... Ha a gyermekeket jól felöltöztetik, javukra válik, hogy a szabad levegőn testmozgást végeznek télen vagy nyáron. Anyák, akik azt kívánják, hogy gyermekeik az egészség életerejével rendelkezzenek, öltöztessék fel őket megfelelően.

A lábakat és végtagokat, amelyek távol vannak az életfontosságú szervektől, különösen meg kell védenünk a hidegtől, bőséges ruházat által. Lehetetlen, hogy egészségesek legyünk akkor, ha végtagjaink állandóan hidegek... A tökéletes egészség tökéletes vérkeringést kíván...

Minden ruhánk legyen kényelmes, ne gátolja vérkeringésünket, se szabad, teljes természetes légzésünket.” (Boldog élet, 78. l.)

„Meg kell értetni az ifjúsággal, hogy mire tanít a természet: »Mindent szépen alkotott az ő idejében«.” (Préd. 3:12)

„Kiváltságunk, hogy a ruházatban éppúgy, mint minden egyéb dologban, Istenünket dicsőítsük. Ő azt akarja, hogy ruházatunk ne csak tiszta és egészséges, hanem ízléses és csinos is legyen... Igen helyes dolog, hogy a szépet szeressük és arra törekedjünk.” (Nevelés, „A ruházkodás szerepe a nevelésben” c. fej. 246. l.)

„Krisztus óv bennünket az élet kérkedéseitől, de nem annak kedvességétől és természetes szépségétől. Utalt a mezők virágaira, a liliomra... és így szólt: Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Így Krisztus a természet dolgai által ábrázolta azt az illendőséget, amely ruházatunkat kedvessé teszi Őelőtte.” (Boldog élet, 77, 76. l.)

„Bár ruházatunk szerény és egyszerű lehet, mégis jó minőségű, kellemes színű, és munkára alkalmas legyen. Meleget adjon és védelmet.” (Üzenet az ifjúságnak, 251. l.)

„Anyák! Miért nem öltöztetitek gyermekeiteket az egészség törvénye szerint? Ruházatuk legyen egyszerű, laza és kényelmes. (...) Bátorságot kíván, hogy a divat bilincseit lerázzátok, és gyermekeiteket egészségesen ruházzátok és neveljétek, de az eredmény megér minden önmegtagadást, nehézséget.” (Keresztény életmód, 93. l.)