A nevelés harmadik alappillére: A vonzó család és otthon

Az otthon is édeni alapítású isteni intézmény.

„Ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált.” (I. Móz. 2:8)

A Példabeszédek könyve nevezetes részlete, a derék asszony dicsérete, amely egyben a jól igazgatott, biztonságot, örömet nyújtó otthon, és család ábrázolása is:

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyökét... Vigyáz a háznépe dolgára és restségnek étkét nem eszi. Felkelnek fiai, és boldognak mondják őt, férje is dicséri őt.” (Péld. 31:10, 27–28)

Az Újszövetségben is arról olvasunk, hogy a tiszta, rendes, jól igazgatott otthon és család kialakítása keresztény kötelesség.

„Szükséges annakokáért, hogy a püspök (pontosabban fordítva: felügyelő, gyülekezetvezető) feddhetetlen legyen, aki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, teljes tisztességgel.” (I. Tim. 3:2, 4)

„Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háznépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.” (I. Tim. 5:8)

„Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék, legyenek mértékletesek, tiszták és háziasak...” (Tit. 2:4–5/a)

„Egy jól nevelt, jól irányított család többet tud mondani a keresztény elvekről, mint megannyi prédikátor igehirdetése.” (Adventista otthon)

„Hiába minden vallásosságod, ha otthon nem vagy szelíd, jóságos és előzékeny. Nagyobb erő nyilatkoznék meg a gyülekezetben, ha több őszinte vallásosság lenne a családotokban.” (Üzenet az ifjúságnak, 233. l.)

Isten akarata szerint az a rendeltetése az otthonnak, hogy a szeretetben való közösségre, megértésre és ragaszkodásra vágyakozó emberi léleknek megelégedettséget, megnyugvást és boldogságot nyújtson a bűnnel és szenvedéssel megterhelt világban. Az otthonnak a szeretetteljes nevelés feladatát is be kell töltenie: otthonunkban kell megtanulnunk a szeretet gyakorlását, a szívélyes szolgálatkészséget, az igazságosságot és a méltányosságot egymás iránt, az istenfélelmet és Isten szeretetét. A család a jellemfejlődés és a hitbeli növekedés iskolája is.

„Egy boldog otthon létrejötte nem a véletlenek vagy a szerencse ajándéka. Létre kell hozni. A szülőknek kell kialakítaniuk a boldog keresztény otthont értelmes, céltudatos tevékenységgel, önuralommal és Isten Lelke segítségének igénybevételével.”