2020. April 10., Friday

Az elmét tiszta eledellel kell táplálni

„Istennek minden beszéde igen tiszta, és pajzsa ő a hozzá folyamodóknak.” (Péld 30:5)

Sokan regényekkel és szórakoztató történetek olvasásával töltik idejüket. Az elmét ilyenkor olcsó, silány eledellel töltik meg, úgyhogy az elgyengül és alkalmatlanná válik az örök érdekekkel kapcsolatos dolgokon való elmélkedésre. Az Úr azt parancsolja a gyermekeknek és fiataloknak, hogy keressék az igazságot, mint elrejtett kincset, hogy azok a dolgok vonzzák és nyűgözzék le őket, melyek egyesíteni képesek az emberit az istenivel. (The Youth’s Instructor, August 31, 1887.)

Az elmét tiszta eledellel kell táplálni, ha maga a szív tiszta…A Biblia a mérték azon fiatalok számára, akik hűek kívánnak maradni a Menny Királyához. „Szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened”. (The Youth’s Instructor, August 3, 1887.)

A fiatalok nem rendelkezhetnek egészségesen működő elmével, sem helyes vallási elvekkel, hacsak nem olvassák szorgosan Isten Igéjét. Ez a könyv tartalmazza a legérdekfeszítőbb történetet: bemutatja a Krisztus általi üdvösség útját és a magasabb rendű, jobb életre vezérli őket. (Testimonies For The Church 2:410, 411.)

A Biblia fejleszti az őszinte kutató mentális fegyelmét; az isteni dolgokon való elmélkedés révén képességei megsokszorozódnak, az én megaláztatik, miközben Isten és kinyilatkoztatott igazsága felmagasztaltatik…A Biblia éppen azt a táplálékot tartalmazza, amire a kereszténynek szüksége van, hogy növekedhessen lélekben és értelemben egyaránt. A Biblia tanulmányozásakor pátriárkákkal és prófétákkal beszélgetünk. Az igazság e könyvben emelkedett nyelven szólal meg, mely lenyűgöző hatást gyakorol az elmére; a gondolatok a földi dolgok fölé emelkednek, hogy az eljövendő halhatatlan élet dicsősége felett elmélkedjenek. (The Review and Herald, August 21, 1888.)

Szánjuk oda gondolatainkat és agyunk képességeit, hogy alkalmasak legyenek az Isten gondolatainak lelkes tanulmányozására! (Testimonies For The Church 8:319.1.)