2022. January 28., Friday

Szól azokhoz, akik figyelnek rá

„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” (Jel 2:29)

Hogy miként válhatunk Jézus Krisztus hasonmásaivá, az túl van az emberi felfogóképességen. A Szentlélek azonban felerősíti lelki látásunkat, megláttatva velünk, amit természetes szemünk nem láthat, fülünk nem hallhat, elménk fel nem foghat. A Lélek által, aki mindeneket vizsgál, még Isten mélységeit is, drága igazságokat nyilatkoztatott ki az Úr, melyeket toll le nem írhat. (Letter 49, 1896.)

A Szentlélek új életelvet plántál mindazokba, akik hallgatnak rá, és Isten elveszett képmása helyreáll az emberben.

Az ember akarata megfeszítésével sem formálhatja át magát. Nincs hozzá ereje. A kovászt is, ami teljesen kívülről való, bele kell tenni a lisztbe, mert a kívánt változás csak így jön létre. A bűnösnek is el kell fogadnia Isten kegyelmét, hogy a dicsőség országába beleilleszkedhessék. A világ semmilyen kultúrája vagy iskolája nem képes a bűnbe süllyedt embert a menny polgárává formálni. A megújító erő Istentől származik. A változást csak a Szentlélek hozhatja létre. Mindenkinek, aki üdvözülni akar, legyen az nagy vagy kicsi, gazdag vagsy szegény, alá kell vetnie magát e hatalom munkájának. (Christ’s Object Lessons, 96, 97.)

Minden szív, melyet az Igazság Napjának fénysugarai érintettek, a Szentlélek munkáját fogja kinyilatkoztatni szóban, gondolkodásban és jellemben. A szerkezet úgy fog működni, mintha mesteri kéz olajozná és vezérelné. A szent befolyás pedig átadódik másoknak is a kedves, nyájas, szerető és bátorító szavakon keresztül. (Testimonies For The Church 7:195, 196.)