2020. July 10., Friday

Isten dicsőítése bátorságot ad

„Majd miután tanácsot tartott a néppel, előállította az ÚR énekeseit, hogy dicsérjék őt szent öltözetben a sereg előtt menve, és énekeljék: Adjatok hálát az ÚRnak, mert örökkévaló az ő irgalmassága.” (2Krón 20:21)

"És ... előállítá az Úr énekeseit, hogy dícsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén" (2Krón 20:21)... Istent dicsőítették a győzelemért, és négy nappal később a hadsereg, megrakodva az ellenségtől szerzett zsákmánnyal, dicséretet énekelve a kivívott győzelemért, visszatért Jeruzsálembe.

Nem gondolod, hogy ha most több ilyen dolgot tennénk, a reményünk, a bátorságunk és a hitünk feléledne? Nem erősíttetnének meg az igazság védelmében álló katonák kezei? Ha sokkal többet dicsérnénk az Urat, és sokkal kevesebb lenne a gyászos, elbátortalanító prédikáció, sokkal több győzelmet aratnánk.

Isten minden jó örök és kiapadhatatlan Forrása. Mindenki, aki bízik benne, ekként találja meg Őt. Akik Neki, mint Mennyei Atyjuknak szolgálnak, azokat biztosítja arról, hogy ígéreteit beteljesíti. Öröme fogja betölteni szívüket, és teljes lesz ez az örömük.

Kiváltságunk, hogy megnyissuk a szívünket és beengedjük Krisztus jelenlétének napsugarát. Fivérem, húgom, nézzetek a fényforrásra! Lépjetek valódi, személyes kapcsolatba Jézussal, hogy felemelő és frissítő hatást gyakorolhassatok másokra! Legyen a hitetek erős, tiszta és állhatatos! Isten iránti hála töltse be a szíveteket! Amikor reggel felkeltek, térdeljetek az ágyatok mellé, és kérjétek Istent, hogy adjon erőt a napi kötelességek teljesítéséhez és a kísértésekkel való szembenézéshez! Kérjétek meg Őt, hogy segítsen Krisztus jellemének frissességét beépíteni munkátokba! Kérjétek meg Őt, hogy segítsen olyan szavakat szólnotok, amelyek reménységet és bátorságot adnak a körülöttetek lévőknek és közelebb von benneteket a Megváltóhoz! (The Review and Herald, May 5, 1910.)