2021. July 31., Saturday

Megújuló erő

„De akik az ÚRban bíznak, azoknak ereje megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs 40:31)

A harcosnak bátorságra és erőre van szüksége ahhoz, hogy eredményesen harcoljon. Mi, magunktól gyöngék és erőtlenek vagyunk. Ámde ígérettel rendelkezünk: „...akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul.” (156. levél, 1903.)

Akadályok gördülnek majd Isten műve haladásának útjába, de ne féljetek! Szövetségéhez hű Istenünk a nyájas pásztor gyöngédségét és gondoskodását egyesíti a királyok Királyának mindenhatóságával. Semmi nem állhat útjába. Hatalma korlátlan, s ez szavatolja, hogy biztosan beváltja népének tett ígéreteit. Minden akadályt el tud távolítani munkája útjából. El tud hárítani minden nehézséget, hogy megszabadítsa azokat, akik szolgálják őt, és tiszteletben tartják eszközeit. Jósága és szeretete végtelen; szövetségét meg nem változtatja.

Úgy tűnhet, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették le terveiket, ám Isten meg tudja hiúsítani a legátgondoltabbakat is. Meg is teszi ezt, a maga módján és a maga idejében: akkor, ha látni fogja, hogy eléggé próbára tette hitünket, közelebb húzódunk Hozzá, és Őt tesszük meg Tanácsadónknak.

A legsötétebb napokon, amikor minden ijesztőnek tűnik, ne féljetek! Bízzatok Istenben! Akaratát véghezviszi, mindent jól tesz népe javára. Napról-napra megújul azok ereje, akik szeretik és szolgálják őt. Rendelkezésükre bocsátja értelmét, hogy miközben szándékát megvalósítják, ne tévedjenek.

Isten szolgálatában semmi keresnivalója az elkeseredésnek. Hitünknek el kell viselnie a ránehezedő nyomást. Isten képes megadni szolgáinak a kellő erőt és készségesen meg is adja. A végletekig betölti a benne bízók legnagyobb reményeit is. (Testimonies for the Church 8:10, 11.)