2017. január 23., hétfõ

Elvezet minket minden igazságra

„De amikor eljön az, aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nektek.” (Jn 16:13)

Isten minden szolgájának a Szentlélektől vezetettnek kell lennie. Az embernek nem magának kell irányítania lépteit. Utunk, bármily rögös is, Isten által kijelölt út, és azon kell járnunk. (Manuscript 42, 1901.)

Krisztus gondoskodott róla, hogy egyháza az átformálódott emberek közössége legyen, akiket a menny fénye világosít meg, és akik Immánuel dicsőségének birtokosai. Az a célja, hogy minden keresztényt a fény és a béke légköre övezzen körül. Határtalanul hasznossá válhat mindenki, aki énjét félretéve utat enged a Szentléleknek, hogy szívén és életén munkálkodva teljesen Istennek szentelt életet éljen…

A Szentlélek ígérete nekünk, mai keresztényeknek is szól, csakúgy, mint az első tanítványoknak. Isten ma is fentről való hatalmat ad férfiaknak és nőknek, amint adta azt Pünkösd napján azoknak, akik hallották az üdvösség igéjét. Lelke és kegyelme ebben az órában is rendelkezésére áll mindazoknak, akiknek szükségük van rá. (Testimonies For The Church 8:19, 20.)

Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy kiváltságuk naponta részesülni a Szentlélek keresztségében. (Child Guidance, 69, 70.)

Aki Isten Lelkének befolyása alatt áll, nem lesz fanatikus, hanem nyugodt és higgadt, mentes a túlzó gondolatoktól, szavaktól és tettektől. A tévtanok zűrzavarában Isten Lelke lesz a vezetője és oltalma azoknak, akik nem álltak ellent az igazság bizonyítékainak, és hallgatásra bírtak minden hangot, amely nem attól származott, aki maga az Igazság. (Gospel Workers, 289.)

Szent befolyásnak kell áradnia a világ felé azok részéről, akiket megszentelt az igazság…A szentléleknek emberek szívén kell munkálkodnia, hogy elvigye és bemutassa nekik Isten dolgait. (Testimonies For The Church 9:40.)